DWDXL02.wma 《頓悟的旋律-相逢不識》以祖師大德開悟的公案為詞, 現代化的旋律為曲的獨特方式呈現 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 頓悟的旋律 > DWDXL02.wma

按此下載

檔案名稱DWDXL02.wma檔案大小2,536 KB
MD5D5A57762A58556FCC174625B1F8BA671時間長度2分41秒 
BitRateCBR 129 Kbps解析度 X 
提 供 者梅綾日 期2007/3/11
來源出處
(發行單位)
马来西亚佛教总会马士丹那支会(马六甲) 下載次數1221
檔案說明《頓悟的旋律-相逢不識》以祖師大德開悟的公案為詞, 現代化的旋律為曲的獨特方式呈現

歌詞 : 祖師大德開悟的公案 曲: 無系統樂團

MARCO: 主唱/鼓手/作曲 VINCENT: 吉打/鋼琴/編曲 ELVIS: 貝斯手/合音


剎剎塵塵處處談
不勞彈指善財參
空生也解通消息
花雨岩前鳥不銜

如如寂滅似無情
一句從來本現成
舌運廣長元不間
雪鋒相見望州亭

日炙風吹草裏埋
觸他毒氣又還乖
暗地忽然開死口
長安依舊絕人來

到處相逢元不識
有時不識卻相逢
師囊無目還如見
師曠能聰恰似聾向

顏生陋巷不堪憂
終日如愚樂自繇
謾說坐忘為益矣
累他尼父一場愁
推薦人次+0 
  推薦理由:
       

關於此檔案之留言...

撰寫留言